БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Чернееща детелина

Trifolium nigrescens

Снимки на Чернееща детелина (Trifolium nigrescens)

Trifolium nigrescens Trifolium nigrescens Trifolium nigrescens Trifolium nigrescens Trifolium nigrescens Trifolium nigrescens Trifolium nigrescens Trifolium nigrescens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Чернееща детелина, Възчерна детелина.


Латинско име

Trifolium nigrescens Viv. - чете се "трифо́лиум нигре́сценс"1. Видовото име nigrescens означава "почерняващ, чернеещ, възчерен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Чернеещата детелина e едногодишно тревисто растение. Стъблата полегнали, от основата разклонени, дълги от 5 до 30 см. Лисчетата обратнояйцевидни или ромбични, често с черни петна. Прилистниците триъгълно ланцетни. Цветните главички (съцветието) 1-2 cm широки, с дръжки по-дълги от листа. Венчето бяло или розово, 1 до 2 пъти по-дълго от чашката. Чашката с 10 жилки. Горните чашкови зъбци при боба отклонени назад. Цъфти април-май4, 5.


Местообитание

По сухи и умерено влажни открити места в низините, предпланините и долния планински пояс6.


Разпространение в България

В следните флористични райони: Дунавска равнина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Струмска долина, Източни Родопи, Беласица, Рила, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, до 1000 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Чернеещата детелина7 (в зелено е показано естественото разпространение, а в лилаво местата, където е въведена от човека):

Trifolium nigrescens


Значение

Добро фуражно растение, особено като сенокосно8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, Издателство на БАН, София.

5 Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

6 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

7 Trifolium nigrescens Viv. | Plants of the World Online | Kew Science.

8 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.


Trifolium nigrescens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net