БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Крехка детелина

Trifolium fragiferum

Снимки на Крехка детелина (Trifolium fragiferum)

Trifolium fragiferum Trifolium fragiferum Trifolium fragiferum Trifolium fragiferum Trifolium fragiferum Trifolium fragiferum Trifolium fragiferum Trifolium fragiferum Trifolium fragiferum Trifolium fragiferum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Крехка детелина, Ягодоносна детелина.


Латинско име

Trifolium fragiferum L. - чете се "трифо́лиум фра́гиферум"1. Видовото име fragiferum означава "ягодоносен, плодоносен"2.


Природозащитен статут и опазване

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Крехката детелина е многогодишно тревисто растение.

Коренищно, рядко туфесто растение. Стъблата по няколко, по-рядко единични, (6) 10-20 (30) см дълги, слабо разклонени, най-вече в горната част разпръснато полустърчащо влакнести, надолу голи.

Прилистниците яйцевидно ланцетни до ланцетно шиловидни, ципести, без ушички при основата жилките слабо издадени, на върха дълго заострени, при късите издънки силно сближени помежду си до припокриващи се, долните повече или по-малко влакнести, 3 до много по-къси от листната дръжка.

Листата на много по-дълги от тях, тънки и извити нишковидни дръжки, голи или разпръснато влакнести.

Листчетата (4) 8-16 (20) мм дълги и 0,5-12 мм широки, обратно яйцевидни или яйцевидно елиптични, по целия ръб късо ситно назъбени, на върха вдлъбнати с късо зъбче или цели, с 15-25 добре издадени, към ръба на листата вилужно разклонени странични жилки, на равни, 0,5-1 мм дръжки или средното листче на малко по-дълга в сравнение със страничните дръжчица.

Съцветните дръжки много дълги, нишковидни, равни на присъцветните листа или по-дълги, често вълновидно извити.

Главичките 10-35 мм дълги и 10-20 мм широки, полусферични или яйцевидни, плътни, след прецъфтяване се удължават в яйцевидно цилиндрични, в основата с обвивка от 4-6 (7) мм дълги, ланцетни, бледозелени, често на върха нарязани прицветници.

Прицветниците на средните цветове тясно ланцетни, равни на чашковата тръбица или малко по-дълги. Цветните дръжки 1,0-2,0 мм дълги, 2-3 (4) пъти по-къси от чашковата тръбица, прави, при плода извити, голи. Цветовете 20-40 (броя в съцветие), 5-7 (7,5) мм дълги, изправени до отклонени или повече или по-малко увиснали, след прецъфтяване хоризонтални до увиснали.

Чашката двуустна, 3,5-4,5 мм при венчето и 4-10 мм при боба; тръбицата в горната си страна повече или по-малко влакнеста, при венчето с 20-35 гъсти жилки, при боба се подува силно мехуресто с многобройни мрежовидни силно изпъкнали жилки, гърлото свободно; зъбците неравни помежду си, горните равни на тръбицата или по-дълги, долните равни на нея или значително по-дълги, голи или влакнести, изправени.

Венчето розово, при прецъфтяване месно червено, ясно по-дълго от чашката. Флагчето удължено елиптично до тясно обратно яйцевидно, на върха слабо вдлъбнато или цяло, със съвсем къс, но отчетлив нокът, ¼-1/3 по-дълго от крилцата и ладийката. Крилцата с тясна, обратно яйцевидна петурка, по-къса от лентовидния нокът, езичето 4-5 пъти по-късо от него. Ладийката равна на крилцата, петурката елиптична, 2 пъти по-къса от нокътя.

Бобът кожест, едно- или двусеменен, затворен в чашката.

Цъфти май-юни, плодоноси юни-юли4.


Местообитание

Влажни ливади и тревисти места от низините до долния планински пояс5.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1000 m надм. височина6.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Крехката детелина7 (в зелено са показани страните и териториите, в които е естествено разпространен, в лилаво местата, в които е пренесен, в оранжево - непотвърдено разпространение):

Trifolium fragiferumВижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, Издателство на БАН, София.

4 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

5 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

6 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

7 Trifolium fragiferum L. | Plants of the World Online | Kew Science.


Trifolium fragiferum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2024 BGflora.net