БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Полски окситропис

Oxytropis campestris

Снимки на Полски окситропис (Oxytropis campestris)

Oxytropis campestris Oxytropis campestris Oxytropis campestris Oxytropis campestris Oxytropis campestris Oxytropis campestris Oxytropis campestris Oxytropis campestris Oxytropis campestris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Полски окситропис, Алпийски окситропис.


Латинско име

Oxytropis campestris (L.) DC. - чете се "окси́тропис кампе́стрис"1. Видовото име campestris означава "полски" в смисъл "който расте в полето"2. От тук е изведено и българското име на вида, но то не съответства на разпространението на вида в България, където расте в алпийските части на нашите планини, затова в някои източници се среща и с името Алпийски окситропис.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Полският окситропис е многогодишно тревисто почти безстъблено растение, цялото гъсто покрито с прилегнали власинки. С коренище, което е дебело и вдървеняло. Прилистниците с по една жилка, сраснали с листната дръжка и помежду си. Листата нечифтоперести, с 10-13 двойки овални до ланцетни, заострени листчета, до 1,5 см дълги и до 5 мм широки. Съцветията връхни, с 6-15 цвята, кълбести, гроздовидни, на дръжки - до 20 см дълги, излизащи от коренището и по-дълги от листата. Чашката мехуресто подута, с черни и бели власинки. Цветовете с жълтеникавобяло, по-рядко слабо виолетово, 1,5-1,8 см дълго венче, с къси дръжчици. Плодът ланцетен, покрит с черни и бели власинки. Цъфти юли - август4.


Местообитание

По сухи варовити склонове и каменисти поляни в алпийския пояс5.


Разпространение в България

В планините Пирин, Рила6 и Стара планина7; между 2500 и 2900 метра надморска височина в Пирин и Рила8 и на 1900 метра надморска височина в Стара планина9.


Общо разпространение

Северна Европа и планините на Централна и Южна Европа, Сибир, Северна Америка10.


Значение

Медоносно. Декоративно за скални групи11.


Опрашители на цветовете

Проучване в България показва, че цветовете на Полският окситропис в Пирин се посещават и опрашват от два вида земни пчели - Bombus lapidarius и Bombus pyrenaeus12.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София.

5 Кожухаров, Ст. 1976. Във: Флора на Народна Република България, том VI, София.

6 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

7 Marinov Y. & S. Stoyanov. 2017. In: Vladimirov, V. & al. New floristic records in the Balkans: 34. PHYTOLOGIA BALCANICA 23 (3): 413 – 444, Sofia.

8 Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

9 Marinov Y. & S. Stoyanov. 2017. Пос. източник.

10 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

11 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

12 Kožuharova E., A. J. Richards, M. Hale, N. Benbassat and K. Wolff. 2015. Another brick in the wall of the Oxytropis campestris complex with an emphasis of three members of this group from Pirin mts, the Balkans . Nova Science Publishers.


Oxytropis campestris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net