БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сплеснат птичокрак

Ornithopus compressus

Снимки на Сплеснат птичокрак (Ornithopus compressus)

Ornithopus compressus Ornithopus compressus Ornithopus compressus Ornithopus compressus Ornithopus compressus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сплеснат птичокрак.


Латинско име

Ornithopus compressus L. - чете се "орнитопус компресус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сплеснатият птичокрак е едногодишно тревисто растение, което достига височина от 10 cm до 20 cm. Листата са чифтоперести. Цветовете са разположение по 1 до 3 в пазвите на листата. Венчето е жълто или оранжевожълто. Плодовете са дълги 2-6 mm, сърповидно извити, на върха с носче, подобно на птичи пръст - откъдето идва и името на вида. Цъфти април-май1.


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места и храсталаци2.


Разпространение в България

Разпространение на Сплеснатия птичокрак по флористични райони (оцветените в сиво)3:

Ornithopus compressus

Установяван е от 0 до 800 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Южна Европа, Средиземноморие, Северна Африка, Югозападна Азия, Макаронезия5:Вижте също

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

2 Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

3 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Кожухаров Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, издателство на БАН, София.


Ornithopus compressus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net