БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пясъчна еспарзета

Onobrychis arenaria

Снимки на Пясъчна еспарзета (Onobrychis arenaria)

Onobrychis arenaria Onobrychis arenaria Onobrychis arenaria Onobrychis arenaria Onobrychis arenaria Onobrychis arenaria Onobrychis arenaria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пясъчна еспарзета. Българското име "еспарзета" е възприето и в повечето от другите европейски език и произлиза от френски провансалски диалект[1]. Народното име на вида е Грашица[2].


Латинско име

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. - чете се "онобрихис аренариа". Родовото име Onobrychis е образувано от гръцките думи ὄνος - "магаре", βρύκειν - "изяждан лакомо", т. е. преведена буквално думата означава "изяждан лакомо от магаретата", което се обяснява с високите хранителни качества на растенията от рода и предпочитането им за храна от тревопасните животни[3]. Видовото име arenaria означава "пясъчен" на латински.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пясъчна еспарзета е многогодишно тревисто растение. Цветовете са 5-13 cm дълги, розови с пурпурни жилки или светлопурпурни до почти бели. Чашката ясно по-късо, до малко по-дълга от ладийката; зъбците 3-5 пъти по-дълги от тръбицата, линейно шиловидни. Флагчете малко по-късо, до 1-2 mm по-дълго от ладийката. Ладийката заоблена или извита под прав ъгъл. Бобът 4-7 mm в диаметър, надвишава или не чашковите зъбци или по-къс от тях. Цъфти май-юли[4].


Местообитание

Расте в ливади, пасища и по сухите каменисти места[5].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони; между 0 и 1200 метра надморска височина[6].


Общо разпространение

Европа и Югозападна Азия[7].


Бележки

Тук разглеждаме границите на вида в по-широк обхват от възприетия в българската ботаническа литература, включително като част от този вид разглеждаме и растенията, отделяни преди в самостоятелен вид Onobrychis lasiostachya Boiss - Влакнестокласа еспарзета. Понастоящем Onobrychis lasiostachya се смята за подвид на Пясъчната еспарзета Onobrychis arenaria subsp. lasiostachya (Boiss.) Hayek[8][9].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Wikipedia: Onobrychis.

[2] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.

[3] Wikipedia: Onobrychis.

[4] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България. том VІ.

[5] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България. том VІ.

[6] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България. том VІ.

[7] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България. том VІ.

[8] The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/.

[9] Европейска агенция по околна среда: Onobrychis arenaria subsp. lasiostachya (Boiss.) Hayek.


Onobrychis arenaria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2018 BGflora.net

ban