БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Крайморска люцерна

Medicago marina

Снимки на Крайморска люцерна (Medicago marina)

Medicago marina Medicago marina Medicago marina Medicago marina Medicago marina Medicago marina Medicago marina Medicago marina Medicago marina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Крайморска люцерна.


Латинско име

Medicago marina L. - чете се "медика́го мари́на"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Крайморската люцерна е многогодишно тревисто растение. Стъблата дълги от 20 до 40 cm. Най-отличителната особеност, по която се различава от другите видове люцерна, е че цялото растение е гъсто покрито с бели власинки. Цъфти май-юни3.


Местообитание

Пясъци край морето4.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие5.


Общо разпространение

Крайбрежието на Черно море и Средиземно море6.Вижте също

Растенията по нашите плажове

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов, Д и кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов, Д и кол. 2003. Пос. източник.

6 Кожухаров, Ст. 1976. Във: Флора на Народна Република България, том VI, София.


Medicago marina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net