БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сърповидна люцерна

Medicago falcata

Снимки на Сърповидна люцерна (Medicago falcata)

Medicago falcata Medicago falcata Medicago falcata Medicago falcata Medicago falcata Medicago falcata Medicago falcata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сърповидна люцерна.


Латинско име

Medicago falcata L. - чете се "медикаго фалката".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сърповидната люцерна е многодишно тревисто растение. Стъблата му са дълги от 0,3 до 1,1 m. Съцветията са главест или цилиндричен грозд грозд. Най-отличителни за вида е плодът, който е спирално навит с 1 намотка, съпровиден или прав (както е при растението показано тук), докато при другите видове люцерна бобът е винаги спирално навит с повече от 1 намотка. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Храсталаци, сухи пасища и ливади[2].


Разпространение в България

В цялата страна; между 0 и 1400 метра надморска височина[3].


Значение

Фуражно растение[4].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Medicago falcata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban