БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Синьо секирче

Lathyrus venetus

Снимки на Синьо секирче (Lathyrus venetus)

 Lathyrus venetus  Lathyrus venetus  Lathyrus venetus  Lathyrus venetus  Lathyrus venetus  Lathyrus venetus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Синьо секирче.


Латинско име

Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. - чете се "латирус венетус". Среща се и като Lathyrus variegatus.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Синьото секирче е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 40 cm. Коренището тънко, хоризонтално. Листата са с 2-3 двойки широкоовални, късо заострени и по края ресничести листчета. Цветовете са пурпурночервени, при прецъфтяване сини. Съцветието е съставено от 6 до 20 цвята. Бобът покрит с кафяви жлезисти власинки. Цъфти май - юни[1][2][3].


Местообитание

Храсталаци и светли широколистни гори[4].


Разпространение в България

Почти в цялата страна с изключение на флористичните райони Странджа и Долината на река Места; от 0 до 1500 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Източната част на Централна и Югоизточна Европа, Средиземноморието (Източно), Югозападна Азия (Мала Азия)[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Народна Република България, том VІ. София.

[3] К. Методиев - собствено наблюдение.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[6] Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.


Lathyrus venetus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net