БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горско секирче

Lathyrus sylvestris

Снимки на Горско секирче (Lathyrus sylvestris )

Lathyrus sylvestris Lathyrus sylvestris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горско секирче.


Латинско име

Lathyrus sylvestris L. - чете се "латирус силвестрис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Горското секирче е многогодишно тревисто растение. Стъблата дълги 50-100 cm, крилати, с крила по-широки от половината ширина са стъблото. Листата са сложни, чифтоперести, с една двойка листчета, които са дълги 4-8 cm, ланцетно-елиптични. Цветовете са събрани по 5-12 бр. в гроздовидни съцветия, дълги са 14-16 mm, с розово венче. Цъфти юни-август.


Местообитание

Храсталаци, край реки и блата.


Разпространение в България

Установен е във всички фитогеографски райони, но не се среща често. От 0 до 800 м надм. височина.


Общо разпространение

Европа и Югозападна Азия.Lathyrus sylvestris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net