БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ливадно секирче

Lathyrus pratensis

Снимки на Ливадно секирче (Lathyrus pratensis)

Lathyrus pratensis Lathyrus pratensis Lathyrus pratensis Lathyrus pratensis Lathyrus pratensis Lathyrus pratensis Lathyrus pratensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ливадно секирче.


Латинско име

Lathyrus pratensis L. - чете се "ла́тирус прате́нзис".[1]


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Ливадното секирче е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 130 cm. Листата завършват с разклонено мустаче. Прилистниците едри. Цветовете жълти. Цъфти юни-август.[2]


Местообитание

Тревисти и храсталачни места, ливади и край ниви.[3]


Разпространение в България

Установяван е в цялата страна, от 0 до 1500 метра надморска височина.[4]


Значение

Растението е фуражно, лечебно, медоносно и плевел.[5]


Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Lathyrus pratensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net