БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черно секирче

Lathyrus niger

Снимки на Черно секирче (Lathyrus niger)

Lathyrus niger Lathyrus niger Lathyrus niger Lathyrus niger Lathyrus niger Lathyrus niger

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черно секирче.


Латинско име

Lathyrus niger (L.) Bernh. - чете се "латирус нигер".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Черното секирче е многогодишно тревисто растение, високо до 50 cm. Стъблата не са крилати. Листата са без мустачета, с 3-6 двойки елипсовидни, на върха си тъпи листчета. Изсушеното растение почернява. Цъфти през месеците юни - август[1].


Местообитание

Храсталаци и светли гори[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1200 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа (с изключение на най-южните и най-северните части), Кавказ, Северна Африка[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Народна Република България, том VІ. София.


Lathyrus niger in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner