БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черно секирче

Lathyrus niger

Снимки на Черно секирче (Lathyrus niger)

Lathyrus niger Lathyrus niger Lathyrus niger Lathyrus niger Lathyrus niger Lathyrus niger

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черно секирче.


Латинско име

Lathyrus niger (L.) Bernh. - чете се "ла́тирус ни́гер"1. Видовото име niger означава "черен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Черното секирче е многогодишно тревисто растение, високо до 50 cm. Стъблата не са крилати. Листата са без мустачета, с 3-6 двойки елипсовидни, на върха си тъпи листчета. Изсушеното растение почернява. Цъфти през месеците юни - август3.


Местообитание

Храсталаци и светли гори4.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1200 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Европа (с изключение на най-южните и най-северните части), Кавказ, Северна Африка6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

6 Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Народна Република България, том VІ. София.


Lathyrus niger in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2021 BGflora.net