БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Многогодишен пролез

Mercurialis perennis

Снимки на Многогодишен пролез (Mercurialis perennis)

Mercurialis perennis Mercurialis perennis Mercurialis perennis Mercurialis perennis Mercurialis perennis Mercurialis perennis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Многогодишен пролез, Живолина.


Латинско име

Mercurialis perennis L. - чете се "меркуриалис переннис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишният пролез е многогодишно двудомно тревисто растение, високо до 40 cm. Листата с дръжка по-дълга от 3 mm. Долните листа са люсповидни, горните с петура, която е над два пъти по-дълга отколкото широка. Цъфти през месеците април-юни[1].


Местообитание

Сенчести места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Разпространение на Многогодишния пролез по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Mercurialis perennis

Между 0 и 1500 метра надморска височина[4].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Mercurialis perennis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net