БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Върболистна млечка

Euphorbia salicifolia

Снимки на Върболистна млечка (Euphorbia salicifolia)

Euphorbia salicifolia Euphorbia salicifolia Euphorbia salicifolia Euphorbia salicifolia Euphorbia salicifolia Euphorbia salicifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Върболистна млечка.


Латинско име

Euphorbia salicifolia Host - чете се "еуфо́рбиа салицифо́лиа"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Върболистната млечка е многогодишно тревисто растение. Стъблата многобройни, 40-70 (-80) см високи, изправени, ребристи късо ресничестии до възголи, прости или в горната си част с многобройни не плодоносни разклонения, достигащи връхното съцветие и с 2, 3 до 15 странични цветоносни клонки. Листата (особено младите) отдолу гъсторесничесто влакнести, 20-70 (100) мм дълги и 3-25 (-35) мм широки. Жлезите (обвивката на циатума) полулунни, в двата края роговидно заострени. Цъфти април - юли2, 3.


Местообитание

Из ливадите и край горите, често край пътищата или ж.п. линии, в равнините и планините4.


Разпространение в България

Разпространено в цялата страна, от 50 докъм 1400 м надморска височина5.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Върболистната млечка6:

Euphorbia salicifoliaВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

4 Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

6 Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. - посетен на 25 януари 2023 г.


Euphorbia salicifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net