Пясъчна млечка

Euphorbia peplis

Снимки

Euphorbia peplis Euphorbia peplis Euphorbia peplis Euphorbia peplis Euphorbia peplis Euphorbia peplis
снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5 снимка 6
Особености на вида
Българско наименованиеПясъчна млечка
Латинско наименованиеEuphorbia peplis L. - чете се "еуфорбия пеплис"
Природозащитен статут и заплахиВидът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие. В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "уязвим" (vulnerable) [Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94]. Пясъчната млечка расте единствено по морските плажове и е силно уязвима от туристическата дейност осъществявана върху тях - отъпкване, почистване, строителство и др.
Описание и разпознаванеЕдногодишно, тревисто, голо растение. Стъблата няколко, стелещи се, 7-30 cm дълги. Листата са несиметрични, целокрайни, разположени срещуположно. Семената с гладка повърхност. Цъфти през месеците май-юли [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].
МестообитаниеПо морските плажове.
Разпространение в БългарияУстановена е само по Черноморското крайбрежие [Делипавлов & кол., 2003].
Общо разпространениеАтлантическото крайбрежие на Европа (на север до Англия), Канарските и Азорските острови, Средиземно, Черно и Каспийско море [Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VIІ, София].
ЗначениеЛечебно растение - включено е в Приложение № 1 на Закона за лечебните растения.

Начало > Семейства > семейство Млечкови > род Млечка > Пясъчна млечка

ban

ban

© 2010 BGflora.net

ban