БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пясъчна млечка

Euphorbia peplis

Снимки на Пясъчна млечка (Euphorbia peplis)

Euphorbia peplis Euphorbia peplis Euphorbia peplis Euphorbia peplis Euphorbia peplis Euphorbia peplis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пясъчна млечка.


Латинско име

Euphorbia peplis L. - чете се "еуфорбия пеплис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие. В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "уязвим" (vulnerable)[1]. Пясъчната млечка расте единствено по морските плажове и е силно уязвима от туристическата дейност осъществявана върху тях - отъпкване, почистване, строителство и др.


Описание и разпознаване

Едногодишно, тревисто, голо растение. Стъблата няколко, стелещи се, 7-30 cm дълги. Листата са несиметрични, целокрайни, разположени срещуположно. Семената с гладка повърхност. Цъфти през месеците май-юли[2].


Местообитание

По морските плажове[3].


Разпространение в България

Установена е само по Черноморското крайбрежие[4].


Общо разпространение

Атлантическото крайбрежие на Европа (на север до Англия), Канарските и Азорските острови, Средиземно, Черно и Каспийско море[5].


Значение

Лечебно растение - включено е в Приложение № 1 на Закона за лечебните растения.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[5] Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Народна Република България. Том VIІ, София.


Euphorbia peplis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net