БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Приморска млечка

Euphorbia paralias

Снимки на Приморска млечка (Euphorbia paralias)

Euphorbia paralias Euphorbia paralias Euphorbia paralias

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Приморска млечка.


Латинско име

Euphorbia paralias L. - чете се "еуфо́рбиа пара́лиас"1. Видовото име paralias означава на гръцки "крайморски"2, от което е изведено и българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Приморската млечка е многогодишно тревисто растение. Стъблата многобройни, изправени, 30 — 70 см високи, синьозелени, впоследствие почервеняващи, голи, в основата вдървенели, гъсто облистени, с многобройни следи от опадалите листа в долната част, на върха с 5 — 10 къси (до 2 см) странични цветоносни клонки. Стъбловите листа са месести. Жлезите на околосъцветника с рогца. Цъфти юни — септември3.


Местообитание

По приморските пясъци4.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие5.


Общо разпространение

Естественото разпространение включва крайбрежната ивица на Атлантическа Европа (на север до Англия), островите Мадейра и Канарски, Средиземноморието, Черно море (на север до Румъния)6. Пренесена е от човека в Австралия, където е нежелан инвазивен вид7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Н. Р. България, том VІI, издателство на БАН. София.

4 Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

6 Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

7 Euphorbia paralias - Weeds of Australia.


Euphorbia paralias in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net