БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мирсинитска млечка

Euphorbia myrsinites

Снимки на Мирсинитска млечка (Euphorbia myrsinites)

Euphorbia myrsinites Euphorbia myrsinites Euphorbia myrsinites Euphorbia myrsinites Euphorbia myrsinites Euphorbia myrsinites Euphorbia myrsinites Euphorbia myrsinites

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мирсинитска млечка.


Латинско име

Euphorbia myrsinites L. - чете се "еуфорбиа мирсинитес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата лежащи дълги до 40 cm. Листата са кожести до възмесести, сиво- или синкавозелени, широкояйцевидни до кръгли[1]. Цъфти февруари-май.


Местообитание

Тревисти и каменисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Видът е установен в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Стара Планина, Знеполски район, Долината на река Места, Долината на Струма, Славянка, Пирин (юг), Рила, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа и Западни гранични планини; между 0 и 2000 метра надморска височина[3].

Разпространение на Мирсинитската млечка по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Euphorbia myrsinites


Значение

Мирсинитската млечка е растение с декоративни качества. Отровно[5].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.Euphorbia myrsinites in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2017 BGflora.net

ban