БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Слънчева млечка

Euphorbia helioscopia

Снимки на Слънчева млечка (Euphorbia helioscopia)

Euphorbia helioscopia Euphorbia helioscopia Euphorbia helioscopia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Слънчева млечка.


Латинско име

Euphorbia helioscopia L. - чете се "еуфорбиа хелиоскопиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Слънчевата млечка е едногодишно тревисто растение. Стъблата са дълги 10-50 cm. Жлезите (обвивката на циатума) са елипсовидни. Листата и присъцветните листа са обратнояйцевидни до широколопатовидни, към върха закръглени и назъбени или напилени. Цъфти април-май[1].


Местообитание

Сухи, тревисти и каменисти места, в храсталаци, ниви[2] и населени места.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 100 до 1200 метра надморска височина[3].


Значение

Плевелно и отровно растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Euphorbia helioscopia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban