БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скална млечка

Euphorbia barrelieri

Снимки на Скална млечка (Euphorbia barrelieri)

Euphorbia barrelieri Euphorbia barrelieri Euphorbia barrelieri

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Скална млечка.


Латинско име

Euphorbia barrelieri Savi - чете се "еуфорбиа барелиери". В България е разпространен подвидът Euphorbia barrelieri Savi ssp. thessala (Form.) Bornm.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата многобройни, 10-40 cm дълги. Жлезите (обвивките на циатиума) са 4, полулунни или закръглено триъгълни, жълтозелени или червени до пурпурни, 1,2-1,8 mm дълги, двуроги. Листата са голи, долните с дланевидно жилкуване. Семената с до 1 mm дълъг придатък. Цъфти април-юли[1][2].


Местообитание

Скалисти места и сухи тревисти склонове, на варовита почва[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Странджа, Знеполски район, Софийски район, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Долината на Струма, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи (средни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Стара Планина (средна и източна (?)[4].


Общо разпространение

Южна Европа (Италия), Балкански полуостров (Северна и Централна Гърция, страните от бивша Югославия и Турция)[5].Вижте още страници от нашия сайт


Източници на информация

[1] Кузманов, Б. 1979. В: Флора на НР България. Том VII. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Кузманов, Б. 1979. Пос. изт.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. изт.

[5] Кузманов, Б. 1979. Пос. изт.


Euphorbia barrelieri in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2019 BGflora.net