БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грудкова млечка

Euphorbia apios

Снимки на Грудкова млечка (Euphorbia apios)

Euphorbia apios Euphorbia apios Euphorbia apios

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Грудкова млечка.


Научно наименование

Euphorbia apios L. - чете се "еуфорбия апиос".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Грудковата млечка е многогодишно тревисто растение, високо 20-30 cm. Коренът е грудковидно надебелен. Жлезите (обвивките на циатума) са елипсовидни, без роговидно заострени краища. Цъфти през месеците април-май.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Ксерофилни (сухи) гори и храсталаци [Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Стара Планина (източна), Долината на Струма, Пирин (южен), Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина и Средна гора. От 100 до 900 метра надморска височина [Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Източно Средиземноморие и Югозападна Азия [Кузманов, 1979].Euphorbia apios in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

ban