БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грудкова млечка

Euphorbia apios

Снимки на Грудкова млечка (Euphorbia apios)

Euphorbia apios Euphorbia apios Euphorbia apios

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Грудкова млечка.


Латинско име

Euphorbia apios L. - чете се "еуфорбия апиос".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Грудковата млечка е многогодишно тревисто растение, високо 20-30 cm. Коренът е грудковидно надебелен. Жлезите (обвивките на циатума) са елипсовидни, без роговидно заострени краища. Цъфти през месеците април-май[1].


Местообитание

Ксерофилни (сухи) гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Стара Планина (източна), Долината на Струма, Пирин (южен), Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина и Средна гора. От 100 до 900 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Източно Средиземноморие и Югозападна Азия[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

[3] Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ.

[4] Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.


Euphorbia apios in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net