БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Трансилванска звездоглавка

Cephalaria transsilvanica

Снимки на Трансилванска звездоглавка (Cephalaria transsilvanica)

Cephalaria transsilvanica Cephalaria transsilvanica Cephalaria transsilvanica Cephalaria transsilvanica Cephalaria transsilvanica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Трансилванска звездоглавка.


Латинско име

Cephalaria transsilvanica (L.) Roemer & Schultes - чете се "цефалариа трансилваника".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Високи 150 cm и повече. Цветовете са бледо сини или виолетови. Листата са лировидно пересто разсечени, с продълговати, назъбени дялове, горните с линейно-ланцетни целокрайни дялове. Обвивните листчета 5-8 mm дълги. Цъфти юли - септември[1].


Местообитание

Сухи тревисти и храсталачни места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Дъбилно и багрилно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Cephalaria transsilvanica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net