БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Източна туя

Platycladus orientalis

Снимки на Източна туя (Platycladus orientalis)

Platycladus orientalis Platycladus orientalis Platycladus orientalis Platycladus orientalis Platycladus orientalis Platycladus orientalis Platycladus orientalis Platycladus orientalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Източна туя, Източен платикладус, Мазия, Източна биота.


Латинско име

Platycladus orientalis (L.) Franco - чете се "плати́кладус ориента́лис"1. Видовото име orientalis означава "източен"2.


Описание и разпознаване

Източната туя е до 20 м високо дърво с удължено яйцевидна корона. Кората тънка, червеникавокафява до сивокафява, напуква се на плочици. Леторастите червеникавокафяви. Листата яйцевидно ромбични, заострени, с издължена смолиста жлеза на гърба, разположени по ръба на клончетата, с гръбен ръб. Зрелите шишарки насочени нагоре, 10—15 мм дълги, обратно яйцевидни или длъгнести, с кукесто завити навън връхчета на люспите. Младите шишарки зелени, със сивосинкав полеп, зрелите тъмночервеникавокафяви, с по 6—18 срещуположни люспи, всяка с по 1—2 семедела. Семето длъгнесто яйцевидно, безкрило, кафяво, с белезникаво петно при основата. Зародишът с два линейни семедела. Цъфти март-май3


Разпространение в България

Декоративно дърво, което не расте естествено в България, а се засажда от човека в градини, паркове, дворове улици и др. Едно от често срещаните декоративни дървета у нас.4.


Общо разпространение

Произхожда от Китай5, но се отглежда в цял свят при подходящ климат.


Таксономични бележки

Често в различни източници този вид се среща под името Thuja orientalis Biota orientalis и други.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Стоянов, Н. 1963. В: Флора на Народна Република България, том І, София.

4 К. Методиев.

5 Стоянов, Н. 1963. Пос. източник.


Platycladus orientalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net