БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Метасеквоя

Metasequoia glyptostroboides

Снимки на Метасеквоя (Metasequoia glyptostroboides)

Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides Metasequoia glyptostroboides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Метасеквоя, Китайска метасеквоя.


Латинско име

Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng - чете се "метасекво́иа глиптостробо́идес"1.


Описание и разпознаване

Метасеквоята e листопадно иглолистно дърво, достигащо 35 м височина, с пирамидална корона и срещуположни клони, със сивокафява кора.

Кората гладка, черно-сива или кафява.

Леторастите с виолетовосинкав полеп. Пъпките голи.

Листата гребеновидно разположени, линейни, 8-15 мм дълги и 1-2 мм широки, разширяващи се към основата си, приседнали или почти приседнали, на върха заострени, отгоре синкавозелени, отдолу зелени, с изпъкнали жилки по средата.

Мъжките шишарки (цветове) разположени в метлицовидно съцветие, около 5 мм дълги, със срещуположни, гладки, закръглени люспи, с по около 20 тичинки, с къси дръжки и с тригнездни, длъгнести, на върха си закръглени прашници.

Женските шишарки единични, около 8 мм дълги, голи, с 14-16 люспи, върху дръжчици, до 3 мм дълги.

Зрелите шишарки увиснали, топчести или цилиндрични, 18-25 Х 16-23 мм, кафяви.

Семената разположени по 5-9 в пазвата на люспите. Те са сплескани, обратно яйцевидни, със странични крилца. Зародишът двусемеделен2.


Разпространение

Произхожда от китайските провинции Хубей и Хунан, където е застрашен вид. От Китай е пренесена и се отглежда в цял свят при подходящи условия3.


История на откриването на вида

Първоначално видът е известен на науката само по вкаменелости и се смята за изчезнал преди 150 милиона години, докато китайските учени Zheng Wanjun (Cheng Wan-Chun) и Hu Xiansu (Hu Hsien-Hsu) не го описват като нов за науката вид през 1948 г. по материали, събрани от живи дървета в китайските провинции Хубей и Хунан4.


Значение на латинското име

Латинското (научното) име на растението – Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng, както и на другите видове растения, се състои от две задължителни думи и незадължителни думи накрая.

Първата дума се нарича родово име и показва към кой род принадлежи растението. В случая родовото име "Metasequoia" означава "като секвоя" - т. е. подобен на секвоя, поради приликата му със същинските секвои.

Втората дума в растението се нарича видово име. В случая името е glyptostroboides и означава "подобен на Glyptostrobus" – поради приликата с Китайския блатен кипарис от род Glyptostrobus5.

Съкратените думи в името е съкратеното изписване на фамилните имена на учените, описали за пръв път растението за науката. Тя не е задължителна за изписване и обикновено не се произнася. В конкретния случай съкращенията Hu & W. C. Cheng показва, че видът е описан от китайските ботаници Cheng Wan-Chun и Hu Hsien-Hsu6.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. 1963. Флора на Народна Република България, том I, София.

3 Metasequoia - Wikipedia.

4 Metasequoia - Wikipedia.

5 Metasequoia - Wikipedia.

6 К. Методиев.Metasequoia glyptostroboides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2024 BGflora.net