БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Върболистен желтак

Helianthemum salicifolium

Снимки на Върболистен желтак (Helianthemum salicifolium)

Helianthemum salicifolium Helianthemum salicifolium Helianthemum salicifolium Helianthemum salicifolium Helianthemum salicifolium Helianthemum salicifolium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Върболистен желтак; Иволистен желтак.


Латинско име

Helianthemum salicifolium (L.) Miller - чете се "хелиантемум салицифолиум".

Научното име на растението произлиза от следните гръцки и латински думи:


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Върболистният желтак е едногодишно тревисто растение, високо от 5 до 30 cm. Листата са дълги от 5 до 30 mm и от 3 до 10 mm широки, елиптични или яйцевидни. Цветовете са с жълти венчелистчета, дълги от 5 до 10 mm, по-къси от вътрешните чашелистчета. Тичинките от 5 до 20 на брой. Дръжката на плода хоризонтална, рядко дъговидно извита нагоре. Цъфти през месеците април-юни.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

По каменливи и припечни места, в равнините и планините [Маркова, 1979].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от морското равнище до 1000 метра надморска височина [Маркова, 1979].


Общо разпространение

Южна Европа, Кавказ, Средиземноморие [Маркова, 1979].


Значение

Върболистният желтак е декоративно и медоносно растение [Делипавлов & кол., 2003].Helianthemum salicifolium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner