БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Полегнала фумана

Fumana procumbens

Снимки на Полегнала фумана (Fumana procumbens)

Fumana procumbens Fumana procumbens Fumana procumbens Fumana procumbens Fumana procumbens Fumana procumbens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Полегнала фумана.


Латинско име

Fumana procumbens (Dunal) Gren. el Godr. - чете се "фумана прокумбенс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Полегналана фумана е полухрастче със стъбла високи 10—40 см, лежащи или възходящи, разклонени; клонките вдървенели в основата, голи; в горните части късо влакнести. Листата последователно разположение, приседнали; без прилистници, 4—18 мм дълги и 0,5— 2,0 мм широки, линейни, заострени, по ръба ресничести; с единични къси власинки до голи. Цветните дръжки 2—10 мм дълги, с единични власинки и единични жлезисти власинки, при плод извити дъговидно от основата надолу. Цветовете са 3—4, единични в пазвите на листата, неформиращи съцветия. Външните чашелистчета 2—3 мм дълги, линейно ланцетни, заострени, по ръба ресничести; голи; вътрешните 4—7 мм дълги, широко яйцевидни; от едната страна с ципеста, гола ивица; отвън с 4—5 тъмнозелени изпъкнали влакнести жилки; между жилките голи или прилегнало разпръснато влакнести; отвътре голи; изправени при плод. Венчелистчетата 8—12 мм дълги, обратно яйцевидни, на върха закръглени, в основата клиновидни; златистожълти, в основата с по-тъмно петно. Яйчникът закръглен; в горната част късо влакнест; стълбчето 2—3 мм дълго. Кутийката 5—7 мм дълга, яйцевидна, блестяща, гола. Семената 8—12, около 3 мм дълги, тристенни, тъмнокафяви, гладки. Цъфти май-август[1].


Местообитание

По сухи, каменливи и скални места, по-често на варовита почва, в равнините и планините[2].


Разпространение в България

Разпространено в цялата страна, от морското равнище докъм 1000 м надм. височина[3].


Общо разпространение

Средна (западната част) и Южна Европа, Югозападна Азия (Мала Азия), Кавказ. Средиземноморие[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Маркова, М. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VII, София.

[2] Маркова, М. 1979. Пос. източник.

[3] Маркова, М. 1979. Пос. източник.

[4] Маркова, М. 1979. Пос. източник.


Fumana procumbens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net