БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Свинска ягода, Гърличе

Chenopodium foliosum

Снимки на Свинска ягода (Chenopodium foliosum)

Chenopodium foliosum Chenopodium foliosum Chenopodium foliosum Chenopodium foliosum Chenopodium foliosum Chenopodium foliosum Chenopodium foliosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Свинска ягода, Гърличе, Свински ягоди.


Латинско име

Chenopodium foliosum Asch. - чете се "хеноподиум фолиозум". Среща се и под името Blitum virgatum.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Свинската ягода е едногодишно тревисто растение. Стъблото е силно разклонено, изправено, светлозелено, голо или почти голо, 15-50 cm високо. Листата са последователно разположение, дълбоко назъбени, продълговато триъгълни, в основата копиевидни или яйцевидни, заострени; средните са удължено ромбични или ромбично триъгълни; най-горните линейно ланцетни. Цветовете са двуполови или женски, събрани в многобройни сбити кълбести съцветия, разположени в пазвите на листата. Околоцветните листчета са 3, по-рядко 4 или 5. Най-отличителния белег за вида, е че при плода околоцветните листчета стават месести и червени и обхващат плода. Семената чернокафяви, с тъпи ръбове. Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

По буренливи места, край пътища[2].


Разпространение в България

Според Маркова[3] и Делипавлов & кол.[4] видът се среща в цялата страна. Според Конспекта на висшата флора на България[5] Свинската ягода се среща във флористичните райони, показани на картата (оцветените в сиво):

Chenopodium foliosum

По отношение на надморската височина, до която расте растението, според Делипавлов & кол. расте до 1200 метра надморска височина, според Конспекта до 900 метра н. в., а снимките показани тук са на растение, което растеше на 1600 метра надморска височина[6].


Общо разпространение

Европа, Югозападна и Централна Азия и Африка[7].


Стопанско значение

Употребява се в народната медицина[8]. Червената обвивка на плодовете е сладникава на вкус[9].Други български народни имена

Освен изброените по-горе, за същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: свински гърлищник (гр. Своге); змийско грозде (Копривщица); струпениче; мишкова куча лобода; мирдженчи (Ловеч, Търново)[10].


Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Маркова, М. 1966. В: Флора на Н. Р. България. Том IІІ, София.

[2] Маркова, М. 1966. Пос. източник.

[3] Маркова, М. 1966. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[6] К. Методиев.

[7] Маркова, М. 1966. Пос. източник.

[8] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[9] К. Методиев - собствено наблюдение.

[10] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.


Chenopodium foliosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net