БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Огниче

Chenopodium botrys

Снимки на Огниче (Chenopodium botrys)

Chenopodium botrys Chenopodium botrys Chenopodium botrys Chenopodium botrys Chenopodium botrys

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Огниче, Огнивче, Гърличаво биле.


Латинско име

Chenopodium botrys L. - чете се "хенопо́диум бо́трис"1. Видовото име botrys означава "грозд"2. Среща се под името Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Огничето е едногодишно тревисто растение. Стъблото изправено, рядко пълзящо, разклонено, 15-70 см високо. Цялото растение покрито с жълтеникави, разнообразни по форма жлезисти власинки, съдържащи етеричното масло с приятен аромат. Листата последователни, светло до жълтеникавозелени, яйцевидни до продълговати, с клиновидна основа, пересто нарязани, с тъпи дялове, най-горните, ланцетни, малко или много целокрайни. Листните дръжки 0,5-3 см дълги. Цветовете двуполови размесени с женски, събрани в тясно удължени пирамидални метлици, разположени по върховете на стъблото и неговите разклонения. Околоцветните листчета 4-5, яйцевидни, тесни, леко сраснали в основата, без гръбен ръб, зелени, ципести, обвиващи изцяло плода. Тичинките 1-5. Близалцата 2, къси. Плодът лещовиден, хоризонтален, сплеснат. Семената черносиви, 0,5-0,8мм в диаметър. Цъфти юли-октомври3.


Местообитание

По каменисти и песъчливи места, най-често край реките, като плевел из нивите4, в населени места5.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 850 м надм. височина6.


Общо разпространение

Западна, Централна и Източна Европа, Средиземноморието, Централна Азия, Японо-Китайската област, Африка, Северна Америка7.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Маркова, М. 1966. Флора на Народна Република България, том III, издателство на БАН, София.

4 Маркова, М. 1966. Пос. източник.

5 К. Методиев, собствено наблюдение от Пазарджик.

6 Маркова, М. 1966. Пос. източник.

7 Маркова, М. 1966. Пос. източник.


Chenopodium botrys in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net