БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Чувен

Chenopodium bonus-henricus

Снимки на Чувен (Chenopodium bonus-henricus)

Chenopodium bonus-henricus Chenopodium bonus-henricus Chenopodium bonus-henricus Chenopodium bonus-henricus Chenopodium bonus-henricus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Чувен.


Латинско име

Chenopodium bonus-henricus L. - чете се "хеноподиум бонус-хенрикус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Чувенът е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 10 cm до 80 cm. Листата са целокрайни, копиевидно-стреловидни в основата. Близалцата на цветове са дълги от 0,8 до 1,5 mm дълги. Цъфти май-август[1].


Местообитание

По тревисти и рудерални места в планините[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 800 до 2000 метра надморска височина[3].Вижте също

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Chenopodium bonus-henricus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban