БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Велеция

Velezia rigida

Снимки на Велеция (Velezia rigida)

Velezia rigida Velezia rigida Velezia rigida

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Велеция, Твърда велеция.


Латинско име

Velezia rigida L. - чете се "веле́циа ри́гида"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Велецията е едногодишно тревисто жлезисто влакнесто твърдо растение, високо 15 (30) см, от основата разперено разклонено. Листата шиловидни или тясно линейни, 10-20 mm дълги и 0,5-1 mm широки, остри, по края грапави. Цветовете единични, разположени последователно или в грозд по два в пазвите на листата, с къси дръжки. Чашката тясно цилиндрична, 10-14 mm дълга, 1,5 mm широка, с 15 жилки и 5 удължени шиловидни зъбци на върха. Венчелистчетата розови, с двуразделна разперена петурка при основата отгоре с малък брой власинки. Плодната кутийка линейно цилиндрична, по-къса от чашката, на върха с 4 зъбчета. Семената малко на брой, дребни, ексцентрично щитовидни. Цъфти юни-юли2.


Местообитание

По сухи тревисти и каменисти места и по скални терени най-често с варовита и андезитна основа3.


Разпространение в България

Черноморското крайбрежие (Варненско, Бургаско, Созопол), Североизточна България, долините на реките Струма и Места, Пирин, Средните и Източните Родопи, Тракийската низина (Пловдивско, посочва се за Хасково - Vel., 1898, Свиленград - Podp., 1902), Странджа, не се изкачва над 1000 м надм. височина4. Публикуваните тук снимки са от Бесапарските ридове, които се намират в Тракийската низина между Пазарджишка и Пловдивска област5.


Общо разпространение

Южна Европа, Югозападна и Централна Азия, Кавказ6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Вълев, Ст. 1966. Във: Флора на Народна Република България, том III, София.

3 Вълев, Ст. 1966. Пос. източник.

4 Вълев, Ст. 1966. Пос. източник.

5 К. Методиев - снимки от 2008 г.

6 Вълев, Ст. 1966. Пос. източник.


Velezia rigida in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net