БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Фривалдскиево плюскавиче

Silene frivaldszkyana

Снимки на Фривалдскиево плюскавиче (Silene frivaldszkyana)

Silene frivaldszkyana Silene frivaldszkyana Silene frivaldszkyana Silene frivaldszkyana Silene frivaldszkyana Silene frivaldszkyana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българскo име

Фривалдскиево плюскавиче.


Латинско име

Silene frivaldszkyana Hampe - чете се "силене фривалдскиана".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височината на растението е от 0,6 до 1,2 м. Цветовете са разположени по един в пазвите на присъцветните листа, на дръжки не по-дълги от чашката. Чашката на цвета е дълга между 12 и 14 мм, с неясни жилки. Плодната дръжка (карпофор) е дълга около 5 мм и късо влакнеста. Цъфти юни - септември.


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина, Знеполски район, Средна гора (западна), Западни гранични планини, Витошки район, Рила, Пирин, Беласица, Славянка, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи, Черноморско крайбрежие, Тунджанска равнина, Тракийска низина.


Общо разпространение

Балкански ендемит - разпространен е единствено на Балканския полуостров. Установен е в България, Албания, Гърция, Сърбия и Македония.


Значение

Декоративно растение.Източник на информация

Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Silene frivaldszkyana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net