Фривалдскиево плюскавиче

Silene frivaldszkyana

Снимки
Silene frivaldszkyana Silene frivaldszkyana Silene frivaldszkyana
снимка 1 снимка 2 снимка 3
Особености на вида
Българско наименованиеФривалдскиево плюскавиче
Латинско наименованиеSilene frivaldszkyana Hampe - чете се "силене фривалдскиана"
Природозащитен статут и заплахиВидът не е защитен.
Описание и разпознаванеМногогодишно тревисто растение. Височината на растението е от 0,6 до 1,2 м. Цветовете са разположени по един в пазвите на присъцветните листа, на дръжки не по-дълги от чашката. Чашката на цвета е дълга между 12 и 14 мм, с неясни жилки. Плодната дръжка (карпофор) е дълга около 5 мм и късо влакнеста. Цъфти юни - септември.
МестообитаниеСухи тревисти и каменисти места.
Разпространение в БългарияУстановен е в следните фитогеографски райони: Стара Планина, Знеполски район, Средна гора (западна), Западни гранични планини, Витошки район, Рила, Пирин, Беласица, Славянка, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи, Черноморско крайбрежие, Тунджанска равнина, Тракийска низина.
Общо разпространениеБалкански ендемит - разпространен е единствено на Балканския полуостров. Установен е в България, Албания, Гърция, Сърбия и Македония.
ЗначениеДекоративно растение.

Начало > Семейства > семейство Карамфилови > род Плюскавиче > Фривалдскиево плюскавиче

© 2007 BGflora.net

ban