БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мехуресто плюскавиче

Silene fabarioides

Снимки на Мехуресто плюскавиче (Silene fabarioides)

Silene fabarioides Silene fabarioides Silene fabarioides Silene fabarioides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Мехуресто плюскавиче.


Латинско име

Silene fabarioides Hausskn - чете се "силене фабариоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно или двугодишно растение. Височината на цъфтящите растения е от 25 до 65 см. Характерна за вида е подутата чашка с анастомозиращи жилки. Цъфти май-август.


Местообитание

Расте по скали и каменливи места.


Разпространение в България

В България е разпространен в Знеполски район, Струмска долина, Витоша, Пирин (южен), Славянка, Средна гора (западна), Родопи (средни и западни), Тракийска низина.


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено на Балканския полуостров.


Бележки

В литературата, която съм прегледал, при разпространението на вида не се посочват Западни Родопи, а само Средни, но фотографиите, които съм поместил тук, са направени в Западни Родопи, с което се потвърждава разпространението на вида и в тази част на Родопите [К. Методиев, лично наблюдение, 2006].Silene fabarioides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2016 BGflora.net