БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черноморско плюскавиче

Silene euxina

Снимки на Черноморско плюскавиче (Silene euxina)

Silene euxina Silene euxina Silene euxina Silene euxina Silene euxina Silene euxina Silene euxina Silene euxina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черноморско плюскавиче.


Латинско име

Silene euxina Rupr. - чете се "силене еуксина".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид от Закона за биологичното разнообразие.

В Червена книга на Република България, видът е включен с категория "застрашен"[1], при възприети в тази книга следните категории на застрашеност: изчезнал, регионално изчезнал, критично застрашен, застрашен и уязвим. В същият източник като заплахи за вида е посочено:

"Ограниченото разпространение на вида и неговите местообитания, строителството по крайбрежието, утъпкването и разораването на крайбрежната ивица".


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо между 15 и 35 cm. Листата по тесни от 1 cm. Чашките на цветовете дълги 10-11,5 mm с 10 зелени успоредни жилки, по които има 2 или повече реда къдрави власинки. Цъфти юни-ноември.


Местообитание

Крайморски пясъци.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие.


Общо разпространение

Черноморското крайбрежие и северното крайбрежие на Егейско море[2].Вижте също

Растенията по нашите плажове

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Борис Асьов, Цветомир М. Денчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[2] Борис Асьов, Цветомир М. Денчев. 2015. Пос. източник.


Silene euxina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net