БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кичуресто плюскавиче

Silene armeria

Снимки на Кичуресто плюскавиче (Silene armeria)

Silene armeria Silene armeria Silene armeria Silene armeria Silene armeria Silene armeria Silene armeria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кичуресто плюскавиче, Армериевидно плюскавиче.


Латинско име

Silene armeria L. - чете се "силене армериа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кичурестото плюскавиче е едногодишно или двугодишно тревисто растение, високо от 10 до 50 cm. Стъблата изправени, голи, сивкави, обикновено неразклонени, лепкави в горната си част. Приосновните листа лъчжичковидни; стъбловите листа яйцевидно-сърцевидни до ланцетни, стъблообхващащи. Съцветието обикновено щитовидно. Цветовете с дръжки. Чашката 12-15 mm дълги, с 10 жилки, цилиндрично-бухалковидни. Венчелистчетата са обратно яйцевидни, назъбени, обикновено розови или червеникави. Стълбчетата 3. Плодната кутийки равна или едва по-дълга от дръжката (карпофора) ѝ; карпофорът гол[1].


Местообитание

Сухи скалисти места и върху ерозирани почви[2].


Разпространение в България

В цялата страна, от 300 до 1500 метра надморска височина[3].


Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[2] Владимир Владимиров. 2006. Пос. източник.

[3] Владимир Владимиров. 2006. Пос. източник.


Silene armeria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net