БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Свиларка

Lychnis coronaria

Снимки на Свиларка (Lychnis coronaria)

Lychnis coronaria Lychnis coronaria Lychnis coronaria Lychnis coronaria Lychnis coronaria Lychnis coronaria Lychnis coronaria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Свиларка, Червена свиларка, Кървавиче.


Латинско име

Lychnis coronaria (L.) Desr. - чете се "ли́хнис корона́риа"1. Видовото име coronaria означава "венечна"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Свиларката е многогодишно тревисто растение, високо 30 – 100 см, гъсто бяло влакнесто или бяло копринесто. Стъблото изправено, в горната си част вилужно разклонено, в долната си част гъсто листнато с приосновна розетка и нагоре с по-редки листа. Листата овално ланцетни до линейно ланцетни, заострени. Цветовете почти единични, с дълги дръжки. Чашката 15 - 20 мм дълга, влакнеста, с 5 не­еднакви зелени надлъжни жилки; чашечните зъбци ланцетни, 5 - 7 мм дълги, извити надясно. Венчелистчетата червени или по изключение розовочервени или бели. Петурата им е цяла или слабо врязана на върха, израстъците на коронката двуделни, остри. Кутийката яйцевидна, отваряща се с 5 подвити навън зъбци. Семената бъбрековидни, черни, с остро грапава повърхност. Цъфти юни-септември3.


Местообитание

В редки гори, храсталаци, сечища, залесени площи4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1200 метра надм. височина5.


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа, Кавказ, Югозападна и Централна Азия, Индо-Хималайска област6.


Значение

Лесно размножаващо се като декоративно растение, често отглеждано в градините с различни градински форми. Употребява се в народната медицина7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Стоянов, Н. 1966. В: Флора на Народна Република България, том III, издателство на БАН, София.

4 Стоянов, Н. 1966. Пос. източник.

5 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

6 Стоянов, Н. 1966. Пос. източник.

7 Стоянов, Н. 1966. Пос. източник.


Lychnis coronaria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net