БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Изящен карамфил

Dianthus gracilis

Снимки на Изящен карамфил (Dianthus gracilis)

Dianthus gracilis Dianthus gracilis Dianthus gracilis Dianthus gracilis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Изящен карамфил.


Латинско име

Dianthus gracilis Sm. - чете се "диантус грацилис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо от 15 до 40 cm. Стъблото голо. Цветовете са разположени единично или по два върху стъблата. Чашката на цветовете 13-18 mm дълга. Цъфти през месеците юни - юли.[1].


Местообитание

Каменисти и тревисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в следните флористични райони: Пирин, Тракийска низина, Славянка, Долината на Струма, Родопи и Западни гранични планини[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте естествено единствено в страните на Балканския полуостров[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

Dianthus gracilis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net