БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Късовенечен рожец

Cerastium brachypetalum

Снимки на Късовенечен рожец (Cerastium brachypetalum)

Cerastium brachypetalum Cerastium brachypetalum Cerastium brachypetalum Cerastium brachypetalum Cerastium brachypetalum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Късовенечен рожец.


Латинско име

Cerastium brachypetalum Pers. - чете се "церасциум брахипеталум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Късовенеченият рожец е едногодишно или двугодишно тревисто растение. Чашелистчетата до върха окосмени с прости, нежлезисти, стърчащи власинки. Цветовете с дръжки, по-дълги от чашката, събрани в разперени съцветия - дихазии. Тичинковите дръжки ресничести, рядко почти голи. Чашелистчетата 3-6,5 mm дълги. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Пустеещи места, посеви, край пътища, скалисти места[2].


Разпространение в България

Разпространен е в цялата страна[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Народна Република България. Том ІІІ. София.

[2] Вълев, Ст. 1966. Пос. източник.

[3] Вълев, Ст. 1966. Пос. източник.


Cerastium brachypetalum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net