БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Двуцветна песъчарка

Arenaria biflora

Снимки на Двуцветна песъчарка (Arenaria biflora)

Arenaria biflora Arenaria biflora Arenaria biflora Arenaria biflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Двуцветна песъчарка.


Латинско име

Arenaria biflora L. - чете се "аренариа бифлора".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двуцветната песъчарка е многогодишно тревисто растение. Стъблото е полегнало, вкореняващо се. Листата са кръгли, до яйцевидни, с къса ресничеста дръжка. Цветовете са с бели, овални чашелистчета, малко по-дълги от чашелистчетата. Цъфти юни - септември[1].


Местообитание

Каменисти поляни и край преспи във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Двуцветната песъчарка по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Arenaria biflora

Между 1500 и 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Пиринеи, Алпи, Карпати, Балкански полуостров[5].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

Arenaria biflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net