БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мъхнат нокът

Lonicera xylosteum

Снимки на Мъхнат нокът (Lonicera xylosteum)

Lonicera xylosteum Lonicera xylosteum Lonicera xylosteum Lonicera xylosteum Lonicera xylosteum Lonicera xylosteum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мъхнат нокът.


Латинско име

Lonicera xylosteum L. - чете се "лоницера ксилостеум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопаден храст висок до 2 m. Клонките кухи, без сърцевина. Двойките завръзи свободни. Дръжките на цветовете по-дълги от дръжките на листата. Цветовете са жълтеникавобели. Листата са широкояцевидни или елиптични, от двете страни овласени, в основата закръглени, понякога врязани или клиновидни. Плодовете са червени. Цъфти през месеците май-юли [Делипавлов & кол., 2003].


Местообитание

В гори и храсталаци [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Установен е в почти цялата страна [Делипавлов & кол., 2003].


Значение

Мъхнатият нокът е лечебно, декоративно и медоносно растение [Делипавлов & кол., 2003].Вижте също

Дърветата в България


Lonicera xylosteum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2016 BGflora.net

banner