БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сиво-бяло варниче

Asyneuma canescens

Снимки на Сиво-бяло варниче (Asyneuma canescens)

Asyneuma canescens Asyneuma canescens Asyneuma canescens Asyneuma canescens Asyneuma canescens Asyneuma canescens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Сиво-бяло варниче.


Латинско име

Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk - чете се "асинеума канесценс".


Природозащитен статут и заплахи

Сиво-бялото варниче НЕ е защитено от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата 30-70 cm високи, облистени, без розетка от листа в основата. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

Расте по сухи, тревисти и каменисти варовити места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (средна), Тракийска низина, Долината на Струма, Славянка, Пирин, Рила, Родопи (западни) и Знеполски район[3].


Значение

Сиво-бялото варниче е растение с украсни качества и може да се използва като декоративно.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Asyneuma canescens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net