БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Антериковидно варниче - Asyneuma anthericoides - снимка 4

Asyneuma anthericoides

Цвят на Антериковидно варниче (Asyneuma anthericoides).

Снимано на 16 май 2017 г. в защитена местност "Огняновско-Синитевски рид", община Пазарджик, Бесапарски ридове.


следваща снимка >>


Asyneuma anthericoides
Снимка 4

<< предишна снимка


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban