БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Антериковидно варниче

Asyneuma anthericoides

Снимки на Антериковидно варниче (Asyneuma anthericoides)

Asyneuma anthericoides Asyneuma anthericoides Asyneuma anthericoides Asyneuma anthericoides Asyneuma anthericoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Антериковидно варниче, Пауникова асинеума.


Латинско име

Asyneuma anthericoides (Janka) Bornm. - чете се "асинеума антерикоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Антериковидното варниче е многогодишно тревисто растение. Достига височина от 30 до 70 см. Стъблото е почти безлистно. Листата са събрани в приосновна розетка. Цветовете са с дръжки, дълги от 1 до 4 mm. Чашечните зъбци са дълги от 4-5 mm (при близкия вид Лимонолистно варниче (Asyneuma limonifolium) цветовете са без дръжки или с дръжки дълги до 1 mm, а чашечните зъбци са дълги до 3 mm). Цъфти през месеците юни-август[1], а по наши наблюдения и през май[2].


Местообитание

По варовити и скалисти места[3].


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие (рядко), Североизточна България, Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Струмска долина, Славянка, Пирин, Средна гора, Родопи, Тракийска низина (Бесапарски ридове, Сестримо), Тунджанска хълмиста равнина (Сакар); от (100) 300 докъм 2000 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Балканският полуостров (България, Румъния - Добруджа, Република Македония, Сърбия, (?) Албания, (?) Гърция)[5].Вижте също

Растения със сини цветове


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] К. Методиев - собст. наблюдение.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Анчев, М. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[5] Анчев, М. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.


Asyneuma anthericoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban