БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен козар

Turritis glabra

Снимки на Обикновен козар (Turritis glabra)

Turritis glabra Turritis glabra Turritis glabra Turritis glabra Turritis glabra Turritis glabra Turritis glabra Turritis glabra Turritis glabra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен козар, Гола гъшарка.


Латинско име

Turritis glabra L. - чете се "тури́тис гла́бра"1. Видовото име glabra означава "гол, гладък"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Обикновеният козар е едногодишно (двугодишно) тревисто растение, високо от 60 до 120 cm. Приосновните листа са покрити със звездовидни власинки, горните листа са голи (без власинки). Цветовете са с бели венчелистчета. Плодовете са шушулки, семената в тях са наредени в две редици4. Цъфти май-юли.


Местообитание

Храсталаци и сенчести склонове5.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1600 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Европа (на север до 67°), Югозападна Азия, Кавказ, Централна Азия, Сибир, Японо-Китайска област, Северна Америка. Пренесено в Австралия7.


Таксономични бележки

Според някои автори видът принадлежи към род Гъшарка (Arabis), поради което се среща и под името (синонима) Arabis glabra - Гола гъшарка.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

7 Асенов, Ив. 1970. Флора на Народна Република България, том IV. София.


Turritis glabra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net