БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Прободенолистна попова лъжичка

Thlaspi perfoliatum

Снимки на Прободенолистна попова лъжичка (Thlaspi perfoliatum)

Thlaspi perfoliatum Thlaspi perfoliatum Thlaspi perfoliatum Thlaspi perfoliatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Прободенолистна попова лъжичка, Пронизанолистна попова лъжичка.


Латинско име

Thlaspi perfoliatum L. - чете се "тла́спи перфолиа́тум"1. Видовото име perfoliatum означава "прободенолистен", "пронизанолистен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Прободенолистната попова лъжичка е едногодишно тревисто растение. Стъблата достигат височина от 5 до 15 см. Стъблените листа са яйцевидни или сърцевидни, със закръглени ушички в основата. Плодът е обратносърцевиден, на върха вдлъбнат. Цъфти март-юли3.


Местообитание

Ниви, храсталаци и тревисти места4.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1000 метра надморска височина5.


Значение

Плевелно растение6.Вижте още

Разпознаване на видовете бодили от семейство Кръстоцветни в България

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Thlaspi perfoliatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net