БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горски пореч

Rorippa sylvestris

Снимки на Горски пореч (Rorippa sylvestris)

Rorippa sylvestris Rorippa sylvestris Rorippa sylvestris Rorippa sylvestris Rorippa sylvestris Rorippa sylvestris Rorippa sylvestris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горски пореч.


Латинско име

Rorippa sylvestris (L.) Besser - чете се "рориппа силвестрис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горският пореч е многогодишно тревисто растение. Венчелистчетата са жълти и по-дълги от чашелистчетата. Листата са с едро назъбени или нарязани дялове. Плодовете са линейни. Цъфти май-октомври[1].


Местообитание

Влажни ливади и край води[2].


Разпространение в България

В цялата страна[3]; между 0 и 2000 метра надморска височина[4].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[2] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.


Rorippa sylvestris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2019 BGflora.net