БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скална хорнунгия

Hornungia petraea

Снимки на Скална хорнунгия (Hornungia petraea)

Hornungia petraea Hornungia petraea Hornungia petraea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Скална хорнунгия.


Латинско име

Hornungia petraea (L.) Reichenb. - чете се "хорнунгия петреа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Скалната хорнунгия е дребно едногодишно тревисто растение. Стъблото изправено, тънко, слабо облистено, често разклонено, високо 3-15 cm. Посочените височини на стъблото, растението достига, когато са образувани плодовете, докато в началото на цъфтежа, растението е значително по-ниско. Така растението на снимките в сайта е високо едва 2,5 см, а същевременно беше най-едрото от няколкото растения, които намерих в този ден [К. Методиев]. Всички листа са дълбоко лировидно перести. Съцветията са гъсти гроздове, удължаващи се неколко пъти след прецъфтяването. Цветовете са много дребни. Чашелистчетата са 4 на брой, до 1 mm дълги. Венчелистчетата също са 4, равни по дължина на чашелистчетата или малко по-дълги, бели. Тичинките са 6. Шушулчиците (плодовете) до 3 mm дълги, тясно елипсовидни до яйцевидни или обратно яйцевидни; капачетата им са закръглени. Гнездата на плода с по 1 или 2 семена. Семената до 0,7 mm дълги. Цъфти през месеците март-юни.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Каменисти и сухи местообитания в равнините и долния планински пояс [Вълев, 1970].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България (Добруджа), Знеполски район, Витошки район (Крапец), Струмска долина, Южен Пирин (Гоцеделчевско), Тракийска низина (Пазарджишко, Хасковско) и Странджа (Малкотърновско). До към 800 метра надморска височина [Вълев, 1970].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа, Югозападна Азия [Вълев, 1970].


Екологични особености

Скалната хорнунгия е типичен ефемер - това са едногодишни растения с кратък жизнен цикъл. Израстват, цъфтят и образуват семена за много кратко време, използвайки благоприятните условия, след което "изчезват" и до следващата година съществуват само като семена. В случая Скалната хорнунгия използва обилната влага през пролетта за да израсте и остави семена преди да е настъпило лятното засушаване, особено силно в каменистите места, където расте това растение [К. Методиев].


Бележки

Това е може би най-малкото цъфтящо растение, което пишещия тези редове (К. Методиев) някога е снимал. Височината на растението на снимката е само 2,5 cm! Всъщност нямаше и да го забележа, ако не бях коленичил за да снимам друго растение. А когато си отделих погледа от растението за да разгледам първите направени снимки, се наложи после отново да го търся няколко секунди за да продължа да го снимам. Въпреки малките си размери, то има своята си красота.Hornungia petraea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

ban