БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Островърха боянка

Erysimum cuspidatum

Снимки на Островърха боянка (Erysimum cuspidatum)

Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum Erysimum cuspidatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Островърха боянка.


Латинско име

Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC. - чете се "ери́зимум куспида́тум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Островърха боянка двугодишно тревисто растение. През втората си година развива от 1 до 4 стъбла. Стъблата са прости, достигат 30-70 cm височиа по време на цъфтеж и до 100 cm при узряването на плодовете, плътно покрити с двуделни, рядко 3-делни и много рядко 4-делни власинки, с приосновна листна розетка и с 5 до 15 стъблообхващащи стъблени листа. Листата са 15-80 mm дълги и 4-20 mm широки. Цветовете жълти, слабо до силно ароматни, с цветни дръжки дълги от 1 до 3 mm, стълбчето на плодника 4-5 mm, венчелистчетата с от 2 до 5-делни, най-често 4-делни власинки. Плодовете 10-24 (-30) mm дълги и 2-3 mm широки, странично сплеснати, крилати. Цъфти май-юли2.


Местообитание

В сухи, предимно варовикови терени, край гори, крайпътни и железопътни насипи, по полета и пасища, върху плитки и неразвити хумусно-карбонатни почви, в хълмистите равнини и планини в пояса на дъбовата растителност, рядко в чакълестите ливади в иглолистния пояс3.


Разпространение в България

Разпръснато из цялата страна, от морското равнище до 1000 (- 1900) m надморска височина4.


Общо разпространение

Югоизточна Европа (Балкански полуостров), Румъния, Южна Украйна (на изток от Волга), Югозападна Азия, Кавказ, Иран5.Вижте също

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ančev, M. & Polatschek, A. 2006. The genus Erysimum (Brassicaceae) in Bulgaria. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B, 107: 227-273.

3 Ančev, M. & Polatschek, A. 2006. Пос. източник.

4 Ančev, M. & Polatschek, A. 2006. Пос. източник.

5 Ančev, M. & Polatschek, A. 2006. Пос. източник.


Erysimum cuspidatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net