БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Австрийска целебница

Conringia austriaca

Снимки на Австрийска целебница (Conringia austriaca)

Conringia austriaca Conringia austriaca Conringia austriaca Conringia austriaca Conringia austriaca Conringia austriaca Conringia austriaca Conringia austriaca Conringia austriaca

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Австрийска целебница.


Латинско име

Conringia austriaca (Jacq.) Sweet - чете се "конри́нгиа австри́ака"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Австрийската целебница е едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблото е изправено, високо от 30 до 100 см, просто, рядко разклонено в горната част, голо, синьозелено. Стъбловите листа 8-40 (60) mm дълги, синьозелени, продълговато обратнояйцевидни, цели, в основата сърцевидни, обгръщащи стъблото. Цветовете 4-6 mm дълги. Шушулките (плодовете) 5-8 cm дълги, капачетата им са с 3 жилки. Цъфти април-юни2.

Наличието на три жилки при капачето на плода е главната отличителна особеност, по която този вид се различава от близкия вид Conringia orientalis, при който капачетата на плода са с една жилка3.


Местообитание

Тревисти места, лозя, селскостопански култури4.


Разпространение в България

Установен е във следните флористични райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Знеполски район, Софийски район, Витошки район, Пирин, Долината на Струма, Родопи (източни), Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина 5.


Общо разпространение

Южна и отчасти Централна Европа, Югозападна Азия, Кавказ, Северна Африка6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Кузманов, Б. 1970. Във: Флора на Народна Република България, том IV, София.

3 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

4 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

5 Minčo Ančev. 2007. Catalogue of the family Brassicaceae (Cruciferae) in the flora of Bulgaria, PHYTOLOGIA BALCANICA 13 (2): 153–178, Sofia.

6 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.Conringia austriaca in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net