БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Нежна горва

Cardamine impatiens

Снимки на Нежна горва (Cardamine impatiens)

Cardamine impatiens Cardamine impatiens Cardamine impatiens Cardamine impatiens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Нежна горва.


Латинско име

Cardamine impatiens L. - чете се "кардами́не импа́циенс"1. Видовото име impatiens означава "нежен", откъдето е изведено и българското име2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Нежната горва е едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблата достигат височина от 25 до 70 см. Листата с ушчки в основата. Венчелистчетата 2-4 mm дълги, малко по-дълги от чашелистчетата. Цъфти април-май3.


Местообитание

Сенчести, влажни гори4.


Разпространение в България

Расте в следните флористични райони: Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Рила, Беласица, Западни и Средни Родопи; от 400 до 1500 м надморска височина5.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Cardamine impatiens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net