БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Влакнеста горва

Cardamine hirsuta

Снимки на Влакнеста горва (Cardamine hirsuta)

Cardamine hirsuta Cardamine hirsuta Cardamine hirsuta Cardamine hirsuta Cardamine hirsuta Cardamine hirsuta

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Влакнеста горва


Латинско име

Cardamine hirsuta L. - чете се "кардами́не хирсу́та"1. Видовото име hirsuta означава "влакнест"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие"3.


Описание и разпознаване

Влакнестата горва е едногодишно тревисто растение, високо от 10 до 30 cm. Стъблото неразклонено или разклонено от основата. Стъблените листа без ушички (т. е. нямат израстъци в основата си, които обхващат стъблото). Цветовете обикновено с 4 тичинки, на дръжки дълги 1-2 mm. Цъфти март-юни4.


Местообитание

Влажни, тревисти места, сенчести гори, храсталаци, ливади и ниви5.


Разпространение в България

В цялата страна до около 1000 м надм. височина6.


Общо разпространение

Европа, Югозападна Азия, Индо-Хималайска област, Северна и Централна Африка7.


Значение

Може да бъде плевелно растение8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

7 Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.

8 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Cardamine hirsuta in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net