БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Балканска горва

Cardamine barbaraeoides

Снимки на Балканска горва (Cardamine barbaraeoides)

Cardamine barbaraeoides Cardamine barbaraeoides Cardamine barbaraeoides Cardamine barbaraeoides Cardamine barbaraeoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Балканска горва.


Латинско име

Cardamine barbaraeoides Halácsy - чете се "кардамине барбареоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Балканската горва е многогодишно тревисто растение. Стъблата са високи до 80 cm. Страничните листчета на стъблените листа са от 1 до 3 двойки, около 3 пъти по-тесни от връхното листче. Цъфти през месеците юни-август[1].


Местообитание

Влажни и мочурливи места, край потоци и извори[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна и средна), Витошки район, Беласица, Пирин, Рила и Родопи (западни и средни); от 1000 до 2000 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив..

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив..


Cardamine barbaraeoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net