БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена злина

Barbarea vulgaris

Снимки на Обикновена злина (Barbarea vulgaris)

Barbarea vulgaris Barbarea vulgaris Barbarea vulgaris Barbarea vulgaris Barbarea vulgaris Barbarea vulgaris Barbarea vulgaris Barbarea vulgaris Barbarea vulgaris Barbarea vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена злина.


Латинско име

Barbarea vulgaris W. T. Aiton - чете се "барба́реа вулга́рис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновената злина е двугодишно или многогодишно тревисто растение с голо стъбло, разклонено в горната си част и високо до 1 м. Долните листа лировидни, с 2–5 двойки продълговати странични дялове и голям закръглен или овален връхен дял, в основата сърцевиден, назъбен до нарязан или почти целокраен. Горните стъблени листа приседнали, с широко обхващащи стъблото ушички, обратно яйцевидни, едро назъбени или вълновидно изрязани. Цветовете събрани в гроздовидни съцветия по върховете на разклоненията на стъблото, без прицветници. Чашелистчетата и венчелистчетата по 4. Венчелистчетата жълти, дълги 5–7 мм. Тичинките 6. Яйчникът горен. Плодът шушулка, дълга 15–30 мм, широка 1–2 мм, с дръжка, дълга 4–6 мм, разперен, понякога дъговидно извит. Цъфти през април-юли2, 3.

У нас се срещат още 4 вида от този род, но те са или с цели долни листа, или влакнести, или цветовете им са с прицветници. Само Изправеноплодната злина (Barbarea striata Andrz.) е без прицветници, но плодовете ѝ са прилегнали към стъблото2.


Местообитание

По влажни места, край поточета, из влажни гори и храсталаци, като плевел3.


Разпространение в България

В цялата страна; до 1200 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Европа, Северна Африка, Азия. Пренесено в Южна Африка, Северна Америка, Австралия, Нова Зеландия5.


Значение

Семената съдържат 33% тлъсто масло. Медоносно и багрилно растение6. Използва се в народната медицина7.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Китанов, Б. 1987. Разпознаване и събиране на билки. Земиздат. София.

3 Китанов, Б. 1987. Пос. източник.

4 Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том IV, издателство на БАН, София.

5 Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

6 Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

7 Китанов, Б. 1987. Пос. източник.


Barbarea vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net